خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
Slider

استفاده پرستاران از IT و بهبود کیفیت مراقبت

چطور پرستاران می توانند کیفیت مراقبت را ارتقا دهند؟ چرا ارتقای کیفیت در مراقبت سلامت اهمیت دارد؟ نقش پرستاران در ارتقای کیفیت مراقبت چیست؟ پرستاران چگونه با بکارگیری مفید ابزارهای انفورماتیک در ارتقای کیفیت مراقبت موثر باشند؟ Rouleau G, Gagnon MP, Côté J, Payne-Gagnon J, Hudson E, Dubois CA. Impact …

توضیحات بیشتر »

سیستم ها و مدیریت پرستاری

تاریخچه استفاده از سیستم اطلاعات پرستاری جدید نیست بلکه دارای سابقه طولانی می باشد. در قرن نوزدهم فلورانس نایتینگل از پرستاران خواست تا مشاهدات خود را از بیماران مستند کنند. به نظر او چنین مستنداتی باعث مراقبت مناسب از بیماران می شد(Florence Nightingale). از سال ۱۹۸۴ انفورماتیک پرستاری بعنوان یک …

توضیحات بیشتر »

چالش های تلفیق انفورماتیک به برنامه درسی پرستاری

یکی از موضوعات فعالیت های گروه های همکاری مشترک تایگر “توسعه  هیئت علمی و آموزش پرستاری” بود. این گروه کاری، مصوبات و چالش های تلفیق انفورماتیک به برنامه آموزشی مدرک تحصیلی پرستاری را بررسی کردند. داده ها را جمع آوری کردند و عناوین را با اعضا بطور غیررسمی در حین …

توضیحات بیشتر »

اعتباربخشی آموزش پرستاری

دو موسسه اعتبار بخشی در امریکا برای دانشکده های پرستاری، استانداردهای خود را به منظور اعتبار بخشی به برنامه های شامل فناوری بروز رسانی کردند. یکی از موسسات به آدرس www.acenursing.us تحت عنوان موسسه اعتباربخشی آموزش پرستاری ACEN و دیگری ANCC می باشد. کمیسیون تلفیق آموزش پرستاری Commission on collegiate …

توضیحات بیشتر »